Класификационен наръчник на OHIM

Кръгът “Goods and Services Issues” е включил Класификационния наръчник (наръчник за класифициране на стоките и услугите в обхвата на търговските марки) в Наръчника по експертиза като част B.3., която влязла в сила на 1 февруари 2012г. Continue reading

Проектът EuroClass се разширява

Три национални ведомства са се присъединили към класификационния проект EuroClass. Кипър и Франция се включиха в проекта на 1 януари, последвани след няколко дни от Австрия, като общият брой на участващите ведомства вече възлиза на 23. Continue reading

OHIM – Проучване удовлетвореността на потребителите 2010 – 2011

OHIM си е поставило амбициозната цел да постигне съвършенство на предоставяните услуги, но признава, че за да ги осъществи, трябва да има добра представа какво потребителите очакват от ведомството, и как нуждите им могат да се променят във времето. Continue reading

Актуални теми за студентски научни изследвания

Университетската мрежа на OHIM е започнала да публикува изследователските теми, с които да се популяризира по-пълното познаване на марките и дизайните на Общността в европейските университети. Continue reading

Експерти се събират в Аликанте за координиране на сътрудничеството

Повече от 80 експерти от всичките 27 страни членки и осем потребителски организации са в Аликанте между 26 и 30 септември за стратиране на втората вълна проекти на Фонда за сътрудничество и за среща по Конвергентната програма. Continue reading