Мрежа от съдии дискутира относно престъпления с интелектуалната собственост

OHIM съобщи, че през май тази година около 50 съдии, прокурори и правни експерти от Европейската комисия, Eurojust и изпълнителни организации като Интерпол, са били в Аликанте, за да обсъдят криминални аспекти, свързани с нарушаване правата на марките на Общността. Continue reading

Онлайн подаване на опозиции – нова, по-бърза и опростена eлектронна услуга

Онлайн подаване на опозиции – нова, по-бърза и опростена eлектронна услугаOHIM съобщи, че от март 2011 нова услуга за подаване на опозиции по електронен път е заменила съществуващия до момента електронен формуляр. Това ново решение е проектирано на базата на обратната информация, давана от потребителите през последните няколко години и разполага с няколко нови функции, привеждайки го в съответствие с други онлайн услуги като електронното подаване на заявки за регистрация на CTM и RCD. Continue reading

Промяна в практиката с уведомителните писма за публикуване на СТМ

Промяна в практиката с уведомителните писма за публикуване на СТМПромяна в практиката с уведомителните писма за публикуване на СТМ. OHIM съобщи, че последните данни относно оптимизираността на дейността на организацията показват, че процесът на експертиза значително се е подобрил. Понастоящем, нова заявка се публикува в раздел A1 на Официалния Бюлетин в рамките на целевото време от 11 седмици. Continue reading

Висока активност при регистриране на марка на Общността

Висока активност при регистриране на марка на Общността

В месечния си информационен бюлетин от януари 2011г. OHIM отново съобщи, че заявките за регистрация на марки и дизайни на Общността силно са се увеличили през 2010г. Continue reading

Засилен интерес към регистрирането на марки и дизайни на Общността

Засилен интерес към регистрирането на марки и дизайни на ОбщносттаАко се съди по интереса към марките и дизайните на Общността, общоикономическата криза започва бавно да се отдръпва. За първите шест месеца на настоящата година, броят на заявките за регистрация на Марки на Общността е нарастнал с 15%, а заявителската активност по отношение на дизайните също бележи ръст. Continue reading

Повишената заявителска активност

Повишената заявителска активностПовишената заявителска активност по отношение на марките и дизайна на Европейската общност се дължи както на ефективната работа на OHIM, така и на националните ведомства на страните – членки на Европейския съюз. Continue reading