Улеснено електронно подаване на документи през сайта на Ведомството за европейски марки и дизайни

ohimЕлектронното подаване на заявления за регистрация на търговски марки и дизайни на Общността ще бъде още по-лесно от досега през новия уеб сайт на OHIM, чието официално стартиране е насрочено за 2-ри декември. Continue reading

ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАКРИЛАТА НА ТЪРГОВСКА МАРКА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО - Аглика ИвановаПрез март 2013 Европейската комисия, публикува предложения за изменение на  ПЪРВА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с търговските марки (89/104/ЕИО) и РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 207/2009 НА СЪВЕТА от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността. Continue reading

Работен пакет 2 по актуализация на Насоките за практика в областта на търговските марки и промишлените дизайни

актуализация на НасокитеКакто бе съобщено в ноемврийския брой на Alicante news, Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM се намира в процес на актуализация на своя Наръчник за практика в сферата на търговски марки и промишлени дизайни, трансформирайки го в Насоки – уникален източник на указания за практиката на Ведомството, който ще бъде наличен на всички официални езици в ЕС.

Continue reading

Ведомството за европейски марки и дизайни, домакин на международни срещи

ohimНяколко работни групи на Фонда за сътрудничество си дадоха среща в централата на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM между 9-11 октомври, с представители на национални ведомства от ЕС, потребителски асоциации и специална Потребителска група за Софтуерния пакет – проект за електронно подаване на заявления за регистрация на търговски марки. Continue reading

Изследване за въздействието на интелектуалната собственост

въздействието на интелектуалната собственостПрезидентът на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM, Антонио Кампинос, се присъедини към Комисар Барние и Президента на Европейското патентно ведомство Батистели по време на пресконференция в Брюксел, за да представят първото цялостно и основано на доказателства проучване относно въздействието на интелектуалната собственост върху европейската икономика.

Continue reading

Все по-широко използване на инструментите, създадени от Фонда за сътрудничество

Фонда за сътрудничествоОт началото на 2013г., екипът на Фонда за сътрудничество е изпълнил серия от въвеждания на инструменти в национални и регионални ведомства за интелектуална собственост на територията на ЕС.

Continue reading

Емблемите като обект на закрила съгласно Регламента за марка на Общността

ЕмблемитеВ свое решение от 10/07/2013 по дело T 3/12, ‘MEMBER OF €e euro experts’, Общият съд пояснява, че емблемите, попадащи в чл. 7(1)(i) CTMR и тези от чл. 7(1)(h) CTMR (член 6 трето на Парижката конвенция) имат една и съща степен на закрила.

Continue reading

Хърватия, Кипър, Мексико и Норвегия вече са част от TMview

TMviewСчитано от 1 юли 2013г., четири нови национални ведомства по интелектуална собственост са предоставили информация за своите търговски марки, която да бъде включена в инструмента за търсене TMview. Continue reading