Двадесет години Марка на Общността

ctm - Марка на ОбщносттаСистемата на европейските марки се въвежда преди двадесет години. Регламентът за марка на Общността влиза в сила на15 март 1994г. и поставя началото на система, която от самото си начало е пример за успешна практика в ЕС и вътрешния пазар.

Continue reading

Меморандум за разбирателство между Ведомството за европейски марки и дизайни и IPOM (Черна гора)

ohim - IPOMВедомството за марки и дизайни на Общността OHIM и Ведомството за интелектуална собственост на Черна гора (IPOM) са подписали Меморандум за разбирателство, покриващ кръг от дейности за осъществяване на сътрудничество, в рамките на Програмата за сътрудничество на OHIM, одобрена миналия февруари.

Continue reading

Отказ от европейска марка поради задействана процедура по анулиране или отмяна

ohim - процедура по анулиране или отмянаНякои собственици на търговски марки на Общността се отказват от тях, когато срещу марките се задейства процедура по анулиране, за да имат възможност да поискат преобразуване на национално ниво. В резултат на това, собствениците се възползват от допълнителен период от 5 години, по време на който могат да използват съответната търговска марка.

Continue reading

ОТХВЪРЛЕН СЪДЕБЕН ИСК ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СХОДНИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Ищецът търси закрила за фигуративната търговска марка, представена по-долу като марка на Общността за стоки от класове 1 и 16. Подадената опозиция се основава на търговски марки ‘SUPERGLUE’, регистрирани в Бенелюкс за адхезивни препарати. В следствие на опозицията, заявлението за европейска марка е отхвърлено за ‘лепила’ в класове 1 и 16, съгласно чл. 8(1)(b) от Наредбата за търговски марки на Общността.

glue - СХОДНИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ Continue reading

Промени в практиката на OHIM – преобразуване на търговски марки

ohim - преобразуване на търговски маркиНасоките за Преобразуване за последен път са актуализирани през 2004г. Както и с други части на Насоките все пак, Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM се стреми практиката в тази област да бъде актуална чрез регулярното преразглеждане на Наръчника за практика в сферата на търговските марки. Следователно, в практиката не е имало промени след последната версия на Наръчника от октомври 2012г.

Continue reading

По-сигурно, по-удобно – новата уеб-страница на OHIM

новата уеб-страница на OHIMПълното въвеждане на новия уеб сайт на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM, от днес, 2-ри декември, ще свидетелства за промяна в начина, по който съществуващите потребители си взаимодействат с Ведомството.

Continue reading

Общо комюнике относно изпълнението на IP Translator

ohim - IP TranslatorВследствие на публикуваното решението за IP Translator през юни 2012г., OHIM и националните ведомства по интелектуална собственост от ЕС са в процес на дискусии относно тълкуването на Ницската класификация за стоки и услуги.

Continue reading