Промяна в практиката с уведомителните писма за публикуване на СТМ

Промяна в практиката с уведомителните писма за публикуване на СТМПромяна в практиката с уведомителните писма за публикуване на СТМ. OHIM съобщи, че последните данни относно оптимизираността на дейността на организацията показват, че процесът на експертиза значително се е подобрил. Понастоящем, нова заявка се публикува в раздел A1 на Официалния Бюлетин в рамките на целевото време от 11 седмици. Continue reading

Висока активност при регистриране на марка на Общността

Висока активност при регистриране на марка на Общността

В месечния си информационен бюлетин от януари 2011г. OHIM отново съобщи, че заявките за регистрация на марки и дизайни на Общността силно са се увеличили през 2010г. Continue reading