Ведомството за европейски марки и дизайни ще председателства Мрежата на европейските агенции през 2016г

Europaflagge - Мрежата на европейските агенцииВедомството за европейски марки и дизайни OHIM ще ръководи мрежата от агенции в рамките на ЕС през 2016г. По време на срещата между Ръководителите на агенции в Европейския съюз и Ръководителите на администрации във Виена, OHIM е избрано да вземе участие в тристранна група в рамките на мрежата за период от три години, започващ през март 2015г. Ведомството за марки и дизайни на Общността ще поеме председателството през 2016г.

Continue reading

Двадесет години Марка на Общността

ctm - Марка на ОбщносттаСистемата на европейските марки се въвежда преди двадесет години. Регламентът за марка на Общността влиза в сила на15 март 1994г. и поставя началото на система, която от самото си начало е пример за успешна практика в ЕС и вътрешния пазар.

Continue reading

ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАКРИЛАТА НА ТЪРГОВСКА МАРКА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО - Аглика ИвановаПрез март 2013 Европейската комисия, публикува предложения за изменение на  ПЪРВА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с търговските марки (89/104/ЕИО) и РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 207/2009 НА СЪВЕТА от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността. Continue reading

Конференция в Исландия

На конференция в Рейкявик, организирана от Исландското патентно ведомство, вицепрезидентът на OHIM, Christian Archambeau, е заявил, че едно от най-големите предизвикателства, пред които в момента са изправени организациите, занимаващи се със защита на права на интелектуална собсвеност, е борбата срещу фалшифицирането и пиратството, както и упражняването на авторски права и права на индустриалната собственост. Continue reading

Мрежа от съдии дискутира относно престъпления с интелектуалната собственост

OHIM съобщи, че през май тази година около 50 съдии, прокурори и правни експерти от Европейската комисия, Eurojust и изпълнителни организации като Интерпол, са били в Аликанте, за да обсъдят криминални аспекти, свързани с нарушаване правата на марките на Общността. Continue reading